Asmens duomenų tvarkymas FILLIX

Brokerių serija

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą. Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės brokerių serija numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės tikrosios kriptovaliutų biržos, Jus tinkamai informavę.

Priklausomai nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo, Draudimo brokeris veikia kaip asmens duomenų valdytojas arba kaip brokerių serija duomenų tvarkytojas: Draudimo brokeris veikia kaip asmens duomenų valdytojas, kai: Vertina Jūsų draudimo poreikius ir teikia Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį pasiūlymą draudimo sutarčiai sudaryti.

Draudimo brokerių bendrovė

Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume įvertinti Jūsų draudimo poreikius pvz. Tarpininkauja sudarant draudimo sutartį.

brokerių serija kaip padaryti daug dogecoin 2020 m

Brokerių serija asmens duomenis tvarkome tam, kad tarpininkautume Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove. Teikia pagalbą administruojant draudžiamuosius įvykius. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekianti teikti Jums pagalbą administruojant draudžiamąjį įvykį, pateikiant draudikui visą draudžiamajam įvykiui administruoti reikalingą informaciją, dokumentus, stebint bylos eigą ir atliekant kitus pagalbinius veiksmus ryšium su draudžiamuoju įvykiu bei tarpininkavimu.

Siūlo savo paslaugas Jums. Brokerių serija asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją apie mūsų paslaugas įskaitant teikiamas kartu su mūsų partneriais, pvz. Šiuo tikslu Mes galime stebėti Jūsų poliso galiojimo datą ir siųsti Brokerių serija pranešimus apie besibaigiantį draudimo polisą, teiraudamiesi, ar pageidautumėte pratęsti draudiminę apsaugą. Tokių pranešimų Jums nesiųsime, jei būsite paprieštaravę dėl jų siuntimo.

Naudinga informacija Kas yra draudimo brokeris? Draudimo brokeris - tai nepriklausomas draudimo tarpininkas, kurio funkcija yra tarpininkavimas sudarant draudimo sutartis bei konsultavimas draudimo klausimais. Kai Jūs kreipiatės dėl draudimo brokerių serija portalo jusupatarejas. Draustis su draudimo brokerio pagalba yra Jums naudingiau! Kodėl verta draustis tarpininkaujant draudimo brokeriui?

Prieštaravimą galite pateikti el. Saugo savo teises ir interesus. Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo brokerių serija, pvz.

Vysto, kuria ir gerina savo paslaugų kokybę. Minimalia verslo poreikiams būtina apimtimi ir, kai įmanoma, nuasmeninus, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, pvz.

Šiuo atveju, t. Draudimo brokeris veikia kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytojas, kai: Administruoja Jūsų sudarytą draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti jau sudarytą draudimo sutartį, t.

brokerių serija

Formuoja ataskaitas draudikams jų užsakymu Duomenų valdytojams. Vykdo Jūsų skolinių įsipareigojimų priežiūrą draudikų pavedimu. Draudimo brokeris neįsipareigoja informuoti asmenis apdraustuosius, brokerių serija gavėjus, draudžiamojo turto savininkuskurių asmens duomenis Jūs pateikiate Draudimo brokeriui, dėl jų asmens duomenų tvarkymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 95 straipsnio 4 dalimi, išskyrus tais atvejais, jeigu brokerių serija tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys.

Pateikdami trečiųjų asmenų asmens duomenis Draudimo brokeriui Jūs užtikrinate, kad tokie tretieji asmenys yra tinkamai informuoti apie tai, kad jų asmens duomenis tvarkys Draudimo brokeris bei patvirtinate, kad juos supažindinote su šiame Pranešime skelbiama informacija.

Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas.

bitcoin vertė dabar

Sveikatos duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga Jūsų poreikių įvertinimui, konkrečios draudimo sutarties sudarymui bei draudžiamojo įvykio administravimui; Su draudžiamuoju įvykiu susijusius duomenis apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys: vardas, brokerių serija, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. Asmens duomenų šaltiniai.

Draudimo brokeris, veikdamas ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas, Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų kai duomenis pateikiate Mums prašant ar savanoriškaitrečiųjų asmenų pvz. Duomenų tvarkytojai. Draudimo brokeris gali pateikti Jūsų duomenis savo duomenų tvarkytojams subrangovamskurie teikia Draudimo brokeriui IT, buhalterines, brokerių brokerių serija išieškojimo ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Draudimo brokerio vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis pirkti bitcoin pagal Draudimo brokerio nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Draudimo brokeris pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinti Jūsų teisių apsauga.

Asmens duomenų gavėjai. Draudimo brokeris taip pat gali teikti Jūsų asmens duomenis atsakydamas į notarų biurų, antstolių kontorų bei teismų arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Asmens duomenų saugojimo terminas. Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų valdytojas, draudimo dokumentus pvz. Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, brokerių serija, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el.

Brokeriu | 4 puslapis | krkc.lt

Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, Jūsų asmens duomenis tvarkys vadovaudamasis duomenų valdytojų draudikų nurodymais. Jūsų teisės. Tais atvejais, kai Draudimo brokeris Jūsų asmens duomenis tvarko kaip duomenų valdytojas, Jūs turite šias teises: Gauti informaciją apie Draudimo brokerio tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti ir bei kokiu pagrindu tvarkomi; Kreiptis į Draudimo brokerį su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti.

Tokiu atveju Jūs turite pateikti parašymą, kurį gavęs Draudimo brokeris brokerių serija pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Draudimo brokeriui labai svarbu, kad cryptocurrency kaip uždirbti kritikų prognozes su investicijomis turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi; Kreiptis į Draudimo brokerių serija su prašymu sunaikinti Jūsų asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą — tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai; Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti Jūsų sutikimo pagrindu; Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; Visas aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Draudimo brokerį el.

Nepavykus išspręsti klausimo su Draudimo brokeriu, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją www. Tais atvejais, brokerių serija Draudimo brokeris veikia kaip duomenų tvarkytojas, Jūs turite teisę dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo kreiptis į Draudimo brokerį el. Vaizdo stebėjimas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu.

Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovėje adresu Algirdo g. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu, teisėto Bendrovės ir trečiųjų asmenų interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

mesti monetą prekybai pinigų makleriai

Vaizdo stebėjimą Draudimo brokeris organizuoja taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija patalpa, patalpos dalis. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis. Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto apgadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus brokerių serija būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą.

Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, brokerių serija patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Draudimo brokerio patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Draudimo brokerio darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai. Kai brokerių serija pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys epizodai perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Jūsų prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų t. Brokerių serija Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami užtušuojamio kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik Draudimo brokeriui sutikus. Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu. Potencialūs Bendrovės darbuotojai kandidatai, asmenys ieškantys darbo Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai.

Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar brokerių serija paštu jei potencialus darbuotojas į Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu.

Be to, potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą gali susipažinti šiame Pranešime. Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovėje brokerių serija poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu potencialus darbuotojas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Draudimo brokerio skelbiamą poziciją, potencialaus darbuotojo asmens duomenys yra sunaikinami. Atrinkto brokerių serija darbuotojo duomenys gali būti saugomi būsimų Draudimo brokerio brokerių serija atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą.

Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Pranešimo skyriuje nurodytu tikslu, potencialus darbuotojas gali bet kuriuo metu susiekdamas su Draudimo brokeriu internetinėje svetainėje www.

Draudimo brokerio paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse. Draudimo brokeris valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook. Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kuo bendraujate ir kitą informaciją.

Pilna portalo versija brokeriu Notarų klientus draudimas apsaugos nuo galimos žalos

Todėl, Draudimo brokeris rekomenduoja paskaityti socialinio tinklo valdytojo privatumo pranešimus. Draudimo brokeris, kaip socialinio tinklo paskyros administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę brokerių serija ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus.

Naudinga informacija | Jusų patarėjas

Socialinio tinklo valdytojas Draudimo brokeriui suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Draudimo brokeris negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Draudimo brokeriui sukūrus brokerių serija socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai gali turėtu įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Draudimo brokerio paskyroje ar skaitant Draudimo brokerio pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Paprastai brokerių serija tinklo valdytojas Jūsų duomenis net ir tuos, kurie surinkti Draudimo brokeriui pasirinkus papildomus paskyros nustatymus tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika.

Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Draudimo brokeriu per socialinį tinklą, apsilankant Draudimo brokerio paskyroje socialiame tinkle, stebint įrašus jame, Draudimo brokeris gauna informaciją apie Jus.

kaip vairuoti dvejetainiai parinktys

Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Draudimo brokerio pasirinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai. Draudimo brokeris yra paskyręs duomenų apsaugos pareigūną, kuris rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu ir tuo, kad mūsų veikla atitiktų Reglamento nuostatas.

Norėdami gauti daugiau informacijos dėl žemiau nurodytų sąlygų ir priemonių, taip pat norėdami įgyvendinti žemiau aptartas teises ar kitais su Jūsų asmens duomenimis susijusiais klausimas, kreipkitės el. Draudimo brokeris pasilieka brokerių serija keisti šį Pranešimą, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė šis Pranešimas ir susipažinti su pakeistomis ar naujomis nuostatomis.