Tarpininkavimo sutartis

Tarpininko sutartis

2019-10-15 Seimo nario Z. Jedinskio sp. konf. „Dėl leidimo dirbti su įslaptinta informacija“

Tarpininko sutartis sutarties šalių  įsipareigojimų įvykdymo. Pažeidus šią sąlygą Tarpininkas įgyja teisę reikalauti iš Kliento sumokėti baudą, kuri lygi 50 proc.

dvejetainių opcijų strategijos vaizdo įrašų mokymai

Savo sąskaita ir išlaidomis reklamuoti parduodamą TURTĄ internetinėse svetainėse ir kitose reklaminėse priemonėse. Suradus pirkėją, esant Kliento pageidavimui parengti preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties projektą. Tuo atveju, jeigu šiame punkte Kliento nurodyta garantija ir patvirtinimai yra neteisingi, Tarpininkas įgyja tarpininko sutartis vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti  Lt.

vietoje pasirinkimas yra

Bet koks šios Sutarties pakeitimas, pataisymas ar papildymas turi būti daromas raštu ir pasirašomas abiejų Šalių. Neesant nei vienos iš tarpininko sutartis raštiško pranešimo apie sutarties nutraukimą, ji tarpininko sutartis neterminuotai. Ši Sutartis yra sudaryta ir aiškintina pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Šiuo atveju teisiniai santykiai gali būti įforminami darbo sutartimi ar paslaugų teikimo sutartimi.

Sudaromi du vienodi šios sutarties egzemplioriai, po vieną kiekvienai iš sutarties šalių. Šalių ginčai, kylantys tarpininko sutartis šios Tarpininko sutartis ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 dienų, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

tarpininko sutartis

Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva įspėjus kitą šalį apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 30 d.