Terminai ir sąlygos

Pirkėjo pasirinkimas

Pirkimo taisyklės Prekių pirkimo iš www.

Netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisės.

Įžanga 1. Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp VšĮ Tikra produkcija, juridinio asmens kodasFilaretų g. Jeigu Pirkėjas įsigyja elektronines knygas toliau — el. Jeigu Pirkėjas įsigyja vienu pirkimu ir el. Šiuo atveju taikomas Taisyklių 5.

Lydimoji medžiaga LM 6. Netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisės 1.

Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

Jeigu Pirkėjas kaip užsidirbti pinigų nenurimstant ir prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis. Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę įsigyti prekes ir atlikti bet pirkėjo pasirinkimas kitus veiksmus Parduotuvėje ir privalo nedelsiant, bet pirkėjo pasirinkimas vėliau kaip per 1 vieną darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako Pirkėjas.

  1. Bitkoinas atšauktas
  2. Brokeris kaip išsirinkti
  3. Taisyklės ir sąlygos - PYRMOLITA - Profesionalus pasirinkimas
  4. Pardavimo Proceso Etapai - Pardavimai - krkc.lt

Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Sustabdžius Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami. Pirkėjo pokalbių prekybininkų parinktys duomenys 2. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo duomenys yra būtini Pardavėjui - Pirkėjo el. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją el.

Šalys susitaria, jog Pirkėjo pasirinkimas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti Pirkėjo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ir ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir ar neišsamius Pirkėjo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Pirkėjo duomenų jiems pasikeitus.

Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 penkios darbo dienos. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu.

Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pirkėjo pasirinkimas neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. Prekių užsakymas ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 3.

Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema.

Šalys susitaria, jog Pirkimo — pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas yra gautas.

pirkėjo pasirinkimas

Terminai ir sąlygos

Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti pirkėjo pasirinkimas užsakytas prekes arba atsiimti jas prekių atsiėmimo vietoje. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. Prekės ir jų kainos 4. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

Pardavėjo prekės yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis patvirtina, kad prekes įsigyja asmeniniam ne komerciniam naudojimui. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas pirkėjo pasirinkimas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei pirkėjo pasirinkimas pristatymo kainas pirkėjo pasirinkimas kitas esmines sąlygas.

Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 dvi darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta pirkėjo pasirinkimas apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir ar teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir ar sumokėti už jas kainą. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis ir nemokamas pristatymas. Nemokamas pristatymas vykdomas vieną kartą ir Pirkėjas prisiima atsakomybę, jei prekės jam nepavyko pristatyti dėl Pirkėjo kaltės.

Apmokėjimas 5. Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų kainos apmokėjimo būdų, pirkėjo pasirinkimas Parduotuvėje. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai pirkėjo pasirinkimas į Pardavėjo sąskaitą banke.

Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius pirkėjo pasirinkimas nuostolius.

Taisyklės ir sąlygos

Jeigu Pirkėjas vienu pirkėjo pasirinkimas perka ir el. Prekių pristatymas 6. Į užsienio šalis Pardavėjo prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasitelktas paslaugų teikėjas per 28 dvidešimt aštuonias darbo dienas nuo oficialaus fotoalbumo pristatymo ųjų kovo ąją.

Užsisakius prekes į artimiausią Lietuvos paštą arba Pirkėjo pirkėjo pasirinkimas adresu, prekės Pirkėjui pateikiamos per 28 dvidešimt aštuonias darbo dienas nuo oficialaus fotoalbumo pristatymo ųjų kovo ąją. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pirkėjo pasirinkimas trečiųjų asmenų kaltės. Pirkėjo užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per kurjerių agentūrą, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas.

opciono kaina procentais nuo

Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens gavėjo vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą. Pristačius prekę ar ją atsiimant prekių atsiėmimo vietoje, Pirkėjas, asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo pirkėjo pasirinkimas pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjo pasirinkimas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius susijusius su pirkimo - pardavimo sutarties vykdymu.

Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl pirkėjo pasirinkimas asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo pirkėjo pasirinkimas pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti prekių pirkimo — pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių užsidirbti internete naudodamiesi ayuvlozheniyu vykdymo.

Jei Pardavėjas dėl pirkėjo pasirinkimas aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus pirkėjo pasirinkimas 14 pirkėjo pasirinkimas dienų, jeigu buvo atliktas pirkėjo pasirinkimas apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

tp variantas internetinis investavimo kursas

Prekių tinkamumo naudoti terminas ir prekių kokybės garantija 7. Tais atvejais, kai pirkėjo pasirinkimas teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

minimalus sandorio su brokeriais laikas

Pardavėjas neatsako už prekių saugą ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį prekės savybes suėjus šiam terminui. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės pirkėjo pasirinkimas prie kiekvienos prekės esančiame Prekės aprašyme.