2017 - 07 2017 - 08
Pi An Tr Ke Pe Še Se
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro kolektyvai

Mišrus choras ,,Viltis“

 Vadovė –Salomėja Laima Vitukynienė.

Akomponiatorius – Revalis Pliskus.

viltis

Choras susibūrė 1995-10-20  tuometinėje Kazlų Rūdos estetinio lavinimo mokykloje, kad dainavimo džiaugsmą drauge patirtų ir moksleiviai ir jų tėveliai bei mokytojai.

Po trejų metų  chorą pradėjo globoti Kazlų Rūdos kultūros namai. Kolektyvas dalyvauja Valstybinių švenčių proga rengiamuose koncertuose, sakralinės muzikos festivalyje ,,Džiūgaukim... Aleliuja“ Marijampolėje ( 2000, 2003, 2004 m.), A.Bendoriaus mišrių chorų festivalyje Marijampolėje, J.Naujalio vardo – Raudondvaryje, Sintautų religinės muzikos chorų šventėse. 1998,2003, 2007 ir 2009 m. Dainų švenčių dalyvis, 2000 m. ir 2004 m. – Kauno dainų švenčių dalyvis.

Įdomus etapas choro darbe – dalyvavimas A.Populaigio operetės ,,Kunigaikštis Oginskis kviečia“ pastatyme Kazlų Rūdos kultūros centre.

Choro dalyviai džiaugiasi nuoširdžiu, draugišku ir prasmingu bendravimu šiame kolektyve bei giedojimu kiekvieną sekmadienį miestelio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje.


Moterų choras

Vadovė – Rima Berentaitė.

Koncertmeisterė – Valda Puskunigienė

 Choras gimė iš didelio noro dainuoti ir dalyvauti Pasaulinėje dainų šventėje. Tuo metu kultūros namų direktorei gimė mintis sujungti du vokalinius ansamblius – kultūros namų ir Miškų urėdijos. Moterys mielai sutiko ir 1997 m. rudenį įvyko pirma repeticija. Choras koncertuoja Kultūros centro organizuojamuose šventėse, vyksta į Kultūros centro padalinius.

Nuo 1998 m. – pastovus Dainų  šventės dalyvis, 2004 m. Kauno dainų šventės dalyvis. 2001 m. kovo mėnesį surengė draugystės  ir dainos vakarą su Elektrėnų vyrų choru ,,Energetikas“ ir vyko jų sveikinti su 30-ties darbo jubiliejumi.

2002 m. dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse, kur gavo regiono turo I kategorijos II laipsnio laimėjimą.


 Moterų vokalinis ansamblis ,,Medeinė“ 

 Vadovė – Rima Berentaitė.

Koncertmeisterė – Valda Puskunigienė

Medeine

Ansamblis įsikūrė 1979 m. Pirmoji vadovė ( anapilin įšėjusi) – Dalia Salienė. Nuo 1996 m. kolektyvui vadovauja Lina Valutkevičienė.

Kolektyvas aktyviai dalyvauja   rengiamose šventėse tiek  savo miestelyje, tiek kviečiamos kitur: Druskininkuose - ,,Ratnyčėlės“ festivalyje, Marijampolėje- ,,Kviečia Sūduviečiai“, Kazlų Rūdoje – Suvalkijos krašto vokalinių ansamblių šventėje, Vokietijoje, Sondershauseno mieste, Vilniuje, Mokytojų namuose – Kazlų Rūdos dienų pristatymo koncerte.

Kolektyvas gyvuoja trečią savo veiklos dešimtmetį. Jo dalyvės – dainos mylėtojos, gyvenime užsiimančios visai kitokia veikla, taigi turime nemažai padirbėti, kad mūsų atliekama muzika suskambėtų darniais akordais. Kolektyvas atlieka įvairią muziką nuo lietuvių liaudies dainos iki klasikos. Deramą vietą repertuare užima lietuvių kompozitorių kūryba, ypač mėgstame Algimanto Raudonikio, Leonido Abario dainas. Respublikiniame konkurse ,,Sidabriniai balsai 2005“ tapo 3 laipsnio laureatais, o festivalyje ,,Iš širdies į širdį 2008“ laimėjo Grand prix. Moterų vokalinis ansamblis, vykdant Kultūros ministerijos finansuojamą projektą yra išleidęs dešimties dainų kompaktinę plokštelę ir padeda organizuojant kas du metai vykdomą vokalinių ansamblių šventę, skirtą ilgametės ansamblio vadovės Dalios Salienės atminimui. Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro  liaudiškos muzikos kapela "Rudnia"

Vadovė Inga Puniškaitytė

2013 m. rugsėjo mėnesį netikėtai įsikūrė liaudiškos muzikos kapela ,,Rudnia“. O įvyko tai šitaip: rugsėjo mėnesį reikėjo važiuoti į Prancūziją ir būtinai reikėjo kapelos koncertinės programos. Kultūros centro direktorė Žibutė Šilingienė  sukvietė Kultūros centro padalinių vadovus ir kitų kolektyvų dalyvius ir per keletą savaičių padaryta koncertinė programa, kurią gausiais plojimais sutiko Prancūzijos žiūrovai. Grįžę, nusprendė toliau repetuoti."Rudnia“ su koncertine programa pasirodė Kazlų Rūdos savivaldybės liaudiškos muzikos mylėtojams, buvo pakviesti į šventes Kalvarijoje, Paparčių k., Kaišiadorių rajone, Lvoveką (Lenkija).


Folklorinis ansamblis ,,Sūduonia“ 

Vadovė Eglė Bernotienė

Ansamblis įsikūrė 1979 m. tuometiniam BMDK. Pirmasis vadovas Jaunius Vylius. Ansamblio nariai keliavo per Suvalkijos kaimus, užrašinėjo senovines dainas, pasakojimus, žaidimus ir šokius, kuriuos panaudojo koncertinėse programose. Ansamblio repertuare įvairių kalendorinių švenčių dainos, šokiai, papročiai. Vadovui išvykus, ansambliui vadovauti pradėjo ansamblio ilgametė dalyvė, muzikos mokytoja Alvytė Pabalienė, o nuo 2003 m. Eglė Bernotienė. Ansamblis nuo pat įsikūrimo pradžios  dalyvauja Dainų šventėse. Su programomis įvairia tematika teko pabuvoti beveik visuose Lietuvos regionuose, Lenkijoje.


„Jaunimo dainavimo studija“

 Vadovas Aidas Leskauskas

Nuo 1993 metų „Jaunimo dainavimo studija“ džiaugiasi savo mažais ir dideliais laimėjimais. Kolektyvas apjungia įvairaus amžiaus moksleivius, mylinčius muziką, dainą, šokį, todėl kartu praleista daug smagių ir linksmų akimirkų.

Estradinės dainos žanras – šiuo metu viena populiariausių vaikų ir jaunimo saviraiškos formų. Jaunimo dainavimo studijos vadovas siekia suburti gabius muzikai vaikus, skatinti saviraišką, atskleisti ir ugdyti meninius – kūrybinius gebėjimus.

„Jaunimo dainavimo studijos“ dainininkai dalyvavo įvairiuose respublikiniuose festivaliuose ir konkursuose – „Mažieji dienraščio „Respublika“ talentai“, „Dzūkijos žvaigždutės“, „Pavasarį dainuojam mamai“, „Pavasario fiesta“, „Pabūkim kartu“, „Laumės juosta“ ir kt. Kolektyvas sėkmingai koncertuoja Kazlų Rūdos kultūros centro organizuojamuose renginiuose, Lietuvos miestuose ir kaimuose, savo dainomis džiugino tarptautinio projekto dalyvius Lenkijoje.


Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras

Vadovas Rimantas Gelgota

Koncertmeisteris Linas Jankauskas

Pučiamųjų instrumentų orkestro gyvavimo tradicijos siekia 1971 m. Pirmuoju orkestro vadovu Kazlų Rūdos miško pramonės ūkio įmonėje  dirbo Algirdas Trečiokas. Baigęs J.Gruodžio muzikos mokyklą nuo 1978 m. vadovavimą perėmė V. Kazlas. Už kūrybingą veiklą ir gerą meninį lygį orkestrui suteiktas ,,Atžalyno“ vardas. 1991 m. orkestrui pradėjo vadovauti Rimantas Gelgota, o 1999 m. orkestras tęsia veiklą kaip Kazlų Rūdos kultūros centro kolektyvas. R. Gelgota orkestro vadovu Kultūros centre dirbo iki 2005 m.  ir veiklą tęsė Kazlų Rūdos socialinės paramos centre.

2012 m. Rimantas Gelgota vėl grįžta su kolektyvu į Kultūros centrą.  Į kolektyvo veiklą įsijungė ir nemažai vaikų. Šiuo metu orkestre groja ir mokinasi groti apie 30 orkestrinio žanro mėgėjų.

Orkestras aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje. 2014 m. tapo ir Dainų šventės dalyvis.


Būdos kaimo kultūros namų folkloro ansamblis  „Gandružis“

Vadovė Vida Bagdonienė

gandruzis

Susikūrė 2010 m. Į ansamblį susibūrė kupini gyvenimiškos išminties, neišsenkančios energijos, noro veikti, noro bendrauti. Ir, žinoma, noro dainuoti, šokti, groti. Atlieka savo krašto dainas, šokius, kankliuoja suvalkietiškomis kanklėmis Prano Puskunigio kūrinius.

Būdos kaimas,

Jankų seniūnija,

Kazlų Rūdos savivaldybė

Tel. 8 343 45742, 8 615 91015


Jūrės kultūros namų folkloro ansamblis ,,Jūrės seklytėlė"

Vadovė –Vitalija Raulynaitienė.

 

Susikūrė kolektyvas 1993 metais. Koncertinę veiklą pradėjo Jūrės· miestelyje. Laikui bėgant gausėjo repertuaras, įvairių proginių programų paruošimas, daugėjo pasirodymų ir išvykų į kitus renginius. .1997m.Lietuvos radijuje įrašė 10 savo krašto dainų.

1997, 2003, 2007 m. dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje. 1998 m.·· Tarptautiniame folkloro festivalyje „Žiba žiburužiai“.1999 m. dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica-99“ Vilniuje. 2004 m. ansamblio atliekamos dainos įrašytos į kompaktinį diską ,,Suvalkijos etnografinės dainos“. Kolektyvas koncertuoja įvairiuose renginiuose.

Tel. 8 343 49 293, mob. tel. 8 616 53 092


Plutiškių kultūros namų folkloro ansamblis ,,Vabalkšnė“

Vadovė Laimutė Vilčinskienė

vabalksne

Kazlų Rūdos kultūros centras džiaugiasi turintis gausu “Vabalkšnės” folkloro ansamblį  Plutiškių kultūros namuose. Jame dalyvauja ir suaugę ir vaikai, greta tėvų dainuoja ir šoka sūnus ar duktė, šalia močiutės – anūkai. Amžius nuo 7 m. iki 75 m. Kolektyvas puoselėja savo krašto, kaimo tradicijas, pateikia senolių palikimą, papročius. Susikūręs ansamblis 1984 m. Dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose. Ansamblis paruošęs rugiapjūtės pabaigtuvių, mergvakario, karinių-istorinių dainų programas. Dalyvauja  Užgavėnių ir Velykų šventėse Rumšiškių buities muziejuje, koncertavo Olandijoje.

“Vabalkšnės” ansamblyje dalyvauja daugiau nei trisdešimt žmonių, kurie galėtų pasirodyti kaip du atskiri kolektyvai: suaugusiųjų ir vaikų. Ansamblyje dalyvaujantys vaikai meiliai vadinami “vabalkšniukais”, jie paįvairina ir papildo programas.

Tel. 8 343 31218, mob. tel. 8 616 53094


Višakio Rūdos kultūros namų kapela ,,Šaltinėlis“

 Vadovė Vilma Pučkienė

saltinelis

2001 m. pavasarį iš folkloro ansamblio dainininkų ir keleto pavienių muzikantų susikūrė liaudiška kapela. Per keletą gyvavimo metų kolektyvas išaugo ir jame šiuo metu dalyvauja apie 17 dalyvių. Visi jie liaudiškos muzikos mylėtojai. Kapela pasirinko ,,Šaltinėlio“ pavadinimą nuo Višakio Rūdoje esančio ir legendomis apipinto šaltinėlio. Pirma vadovė buvo Paulina Bastienė

,,Šaltinėlio“ kolektyvas tapo labai mėgiamas žiūrovų, aktyviai koncertuoja, dalyvavo respublikinėje  kaimo kapelų šventėje ,,Grok, Jurgeli“, apskrities kapelų šventėse ,,Bočių armonika“, Lietuvos televizijos laidose ,, Duokim garo“ ir ,,Krašto garbė“, Lenkijoje, Gusevo mieste.

Tel. 8 343 62 431